Disclaimer

Alle prijzen op deze site zijn in euro's, exclusief BTW, exclusief verzendkosten en eventuele toeslagen, tenzij anders is aangegeven.

De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen, specificaties en levertijden van producten. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Virtual Vision. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Virtual Vision zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder het beheer van Virtual Vision vallen. Virtual Vision is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Virtual Vision per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Virtual Vision staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt. Lees voor meer informatie ons Privacy beleid.
Copyright © 2013 - 2024 Virtual Vision. All rights reserved.